E-Fatura / E-Defter / E-Arşiv Uygulamaları

E-Fatura E-Defter

Digital Dönüşüm Uygulamalarında İnosis Yanınızda!

Finansal süreçlerinizi kolaylaştıran, masraflarınızı azaltan, zaman kazandıran ve teknolojiye ayak uydurmanızı sağlayan İnosis’in digital çözümleriyle tanışın.


E-Fatura Uygulaması

E-Fatura uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan bir uygulamadır.

İnosis GİB'nın belirlediği aşağıda yer alan 3 e-fatura yöntemini için de çözümler sunmaktadır.

E-Fatura Portal

GİB E-fatura portal uygulaması ile birlikte kullanılır, Ofisnet’te hazırlanıp zarflanan faturalar belirlenen klasöre kaydedilir. GİB E-Fatura Portalı’na yüklenir ve buradan alıcısına gönderilir. GİB E-Fatura Portal’ına gelen E-faturalar da klasöre alındıktan sonra Ofisnet’e aktarılır.

E-Fatura Özel Entegratör

Gelen ve giden faturalar anlaşma yapılan özel entegratör firmaya gönderilip alınır.

E-Fatura Entegrasyon

Faturalarını otomatik olarak gönderip almak ve kendi server sistemlerini kullanacak firmalar için geliştirilmiştir. E-fatura Entegrasyon Server üzerinden web servis aracılığıyla GİB E-fatura uygulamasına tam entegre olarak anlık fatura gönderme, alma ve durum sorgulama işlemlerini otomatik olarak yapar.

E-Arşiv Uygulaması

E-Arşiv uygulaması ile tüm faturalarınızı hızlı, kolay ve düşük maliyetle dijitalleştirin, dijital dönüşümün tüm avantajlarından yararlanmaya başlayın.

Gelen/giden fatura kaybını önleyin. Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştırın.

E-Defter Uygulaması

E-Defter uygulaması ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinizi dijital ortamda oluşturun, GİB’na kolayca ve hızlı bir şekilde gönderin ve dilediğiniz zaman görüntüleyin.

E-İrsaliye Uygulaması

GİB’nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

Dijital ortamda oluşturduğunuz e-İrsaliyelerinize tek tıkla ulaşın ve operasyonel verimliliğinizi arttırın.

E-Müstahsil Makbuzu Uygulaması

İnosis e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) müstahsil makbuzunun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

Uygulamamız ile verilerinizi tek tuş ile gönderip alabilirsiniz.

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

İnosi e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

Uygulamamız ile verilerinizi tek tuş ile gönderip alabilirsiniz.