Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi
İnosis Yazılım, İlaç Takip Sisteminde 8 yıldır edinmiş olduğu tecrübeler ile Bitki Koruma Ürünleri üretici, toptancı ve bayilerine yazılım çözümleri sunmaktadır.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi(İnosis BKÜTS)

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sitemi karekodlarla izlenebilirliği sağlanmış bitki koruma ürünlerinin üretim veya ithalattan başlayarak geçtiği her noktadan alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere kurulmuş bilgisayarlar, veritabanı, bu veritabanını işletmeye yarayan bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını içeren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan bir sistemdir.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, Türkiye’de bitki koruma ürünlerinin ambalajlanmış her bir adetinin izlenmesi için kurulan bir altyapıyı tanımlamaktadır. Karekod kullanımı ile bitki koruma ürünlerinin ambalajlanarak tekil hale getirilmiş her bir adetinin geçtiği her noktadan yapılan bildirimler ile elde edilen hareket bilgisi kullanılarak bitki koruma ürünlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır.

Bitki koruma ürünleri takip sitemi bitkisel üretim yapan kişilerin bitki koruma ürünlerine güvenle erişiminin sağlanması için her bitki koruma ürününün konumunu takip etmek üzerine tasarlanmıştır. Bu nedenle piyasadaki tüm bitki koruma ürünleri üretimden tüketime tüm aşamalarda yapılacak bildirimlerle izlenir. Bu şekilde sahte, kaçak ve her türlü yasadışı bitki koruma ürününün satışı engellenmiş ve kullanımı kontrol atına alınmış olur. Stok durumları izlenebildiğinden bitki koruma ürünleri gerektiğinde piyasadan kolaylıkla toplatılabilir.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, bitki koruma ürünlerinin sahteciliğe karşı korunması ve güvenlik amacıyla takip edilmesini sağlar. Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, üretici, ithalatçı depo, toptancı ve bayilerden alınan bildirimler ile bir bitki koruma ürününün ilgili mevzuata uygun bir şekilde satılmasını ve kontrolünü yapacaktır. Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi'nin mali bir yönü yoktur.Bildirim Tipleri ve İnosis BKÜTS Yazılım Modüllerimiz

a) Üretim bildirimi: Ruhsat sahibi firmaların ürettikleri veya Bakanlık bilgisi dahilinde ürettirdikleri bitki koruma ürünlerini sisteme tanıtması için yaptığı bildirimdir.

b) İthalat bildirimi: Ruhsat sahibi firmalarının ithal ettikleri bitki koruma ürünlerini sisteme tanıtmak için yaptıkları bildirimdir. Alıcı bilgisinde ülke ve ithalat yapılan firma girilecektir.

c) Satış bildirimi: Ruhsat sahibi firmalar ile Bakanlıktan onaylı bitki koruma ürünleri toptancı ve bayileri tarafından bitki koruma ürününün başka bir toptancı, bayi veya üreticiye satışının sisteme bildirilmesi için yapılan bildirimdir. Ruhsat sahibi firmalar ile bitki koruma ürünleri toptancı veya bayilerinin kimlere satış yapabilecekleri yürürlükteki mevzuatta düzenlenmiştir. Buna göre, ruhsat sahibi firmalar bitki koruma ürünlerini bitki koruma ürünleri toptancı ve bayilere, bitki koruma ürünleri toptancıları ürünlerini bitki koruma ürünleri toptancı ve bayilere, bitki koruma ürünleri bayileri ise ürünlerini bitki koruma ürünleri bayileri veya üreticilere satabilir.

d) Mal iade bildirimi: Geri çekme, miat veya başka bir sebeple geri iade edilen bir bitki koruma ürününün bitki koruma ürünleri bayi veya toptancısından çıkışı için yapılan bildirimdir.

e) Deaktivasyon bildirimi: Çeşitli sebeplerle sistemdeki kaydının çıkarılması söz konusu olan bitki koruma ürünleri için yapılan bildirimdir. Deaktivasyon; hatalı üretilen veya son kullanım tarihi geçmiş olduğu için imha edilmesi gereken bitki koruma ürünlerini sistemden çıkarmak, bir sebeple bitki koruma ürünlerini satılamaz hale getirmek, bir işlemden dolayı sistemden çıkarılması istenen bitki koruma ürünleri gibi sistemdeki kaydın kapatılması isteğidir. Bu bildirimle bitki koruma ürünlerinin sıra numaraları sistemde kapatılır ve aynı numara ile başka bitki koruma ürünleri tekrar bildirilemez. Deaktivasyon sebebi bildirimlerde basitçe yer alır. Sisteme bildirilmemiş ürünlerin deaktivasyon bildirimleri yapılmaz.

f) Mal alım bildirimi: Alıcı tarafından bitki koruma ürünlerinin kontrol ve kabul edilmesini ifade eden bir onay mekanizmasıdır. Bildirim yapmakla zorunlu olan bir paydaş bir bitki koruma ürünü için satış, ihracat, deaktivasyon yapabilmek için mal alım bildirimi yapmak zorundadır.

g) İhracat bildirimi: Firmaların ihraç ettikleri karekodlu bitki koruma ürünlerini sisteme tanıtmak için yaptıkları bildirimlerdir. Bu bildirim de bir sistemden çıkarma bildirimidir, ihracat bildirimindeki bitki koruma ürünleri ülkemizde artık satılamaz hale gelir. Alıcı bilgisinde ülke ve ihracat yapılan firma bilgisi girilecektir

h) Satış iptal bildirimi: ruhsat sahibi firmalar ile toptancı veya bayilerin bitki koruma ürünü satışlarını iptal etmeleri için oluşturulmuştur. Buna göre, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin satışı ürün bazında iptal edilebilir. Ruhsat sahibi firmalar, bitki koruma ürünleri toptancı veya bayilerin sattıkları ürünleri geri almaları gerektiği zaman “satış iptali” yaparlar. Eğer ürünün satıldığı birim, mal alım bildirimi yaparak bitki koruma ürününün sahipliğini kazanmışsa, bu birim mal iade bildirimi yapmadan satış iptali yapılamaz.

i)Depolar Arası Transfer bildirimi: Ruhsat sahibi firma, bayi veya toptancıların kendi depoları arasında mal transferi yapılması gerektiği durumlarda depolar arası transfer bildirimi yapılmalıdır. Bitki koruma ürünleri takip sistemine gönderilecek bildirimler

Bitki koruma ürünleri takip sitemine İnosis BKÜTS Yazılımı ile;

a) Ruhsat/onay sahibi firmalar(üreticiler) tarafından

1-Üretim bildirimi,

2-İthalat bildirimi

3-Satış bildirimi,

4-Satış iptal bildirimi,

5-Deaktivasyon bildirimi,

6-İhtacat bildirimi,

7-İade bildirimi

8-Depolar Arası Transfer bildirimi

b)Bitki koruma ürünleri toptancısı tarafından,

1-Mal alım bildirimi,

2-Satış bildirimi,

3-Satış iptal bildirimi,

4-Deaktivasyon bildirimi,

5-Depolar Arası Transfer bildirimi

6-İade bildirmi

c) Bitki koruma ürünleri bayisi(perakende satıcılar) tarafından,

1-Mal alım bildirimi,

2-Satış bildirimi,

3-Satış iptal bildirimi,

4-Deaktivasyon bildirimi,

5-Depolar Arası Transfer bildirimi

6-İade

bildirimleri yapılabilmektedir.

Uygulamamızdan Ekran Görüntüleri